ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


Dịch vụ M14 đôi khi có thể áp dụng các điều khoản bổ sung hoặc các yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi). Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo dịch vụ liên quan và các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với M14 nếu bạn sử dụng các dịch vụ đó.

I. MÔ TẢ VÀ ĐỊNH NGHĨA

1. MÔ TẢ DỊCH VỤ

M14 - Là ứng dụng cổng thông tin đa phương tiện cho phép khách hàng có thể sử dụng - tương tác nhiều loại nội dung như tin audio, tin video, tin text, trên nhiều màn hình, thiết bị khác nhau dành cho các thuê bao MobiFone.

2. MỤC ĐÍCH

Mục đích của điều khoản dịch vụ này là đề ra các quyền và nghĩa vụ của M14 và thành viên của tài khoản M14 liên quan đến việc sử dụng dịch vụ do M14 cung cấp và các vấn đề cơ bản khác.

Ðể đăng ký tài khoản trên cổng thông tin giới trẻM14, bạn phải đồng ý với những thỏa thuận sử dụng này. Bạn chấp nhập mà không có giới hạn tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây kể từ thời điểm bạn sử dụng dịch vụ này lần đầu tiên, bao gồm các nội dung và dịch vụ được cung cấp trên M14.

M14 có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Bạn có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được M14 cung cấp để cập nhật những thay đổi mới nhất. Bạn bắt buộc phải chấp thuận những điều khoản này khi sử dụng dịch vụ của M14 kể cả khi bạn đăng ký là thành viên hay không. Nếu bạn không chấp thuận những điều khoản này, bạn cần phải ngưng sử dụng dịch vụ tại M14.

3. ĐỊNH NGHĨA

Các thuật ngữ trong Điều khoản sẽ tương ứng với ý nghĩa sau đây:

“Dịch vụ”: Bao gồm việc bạn sử dụng nội dung video Cổng thông tin giới trẻM14 và bất kỳ các dịch vụ, website, wapsite và các dịch vụ liên quan khác do M14 cung cấp hay bất kỳ một bên thứ ba nào do M14 chỉ định cung cấp.

“Nội dung”: Bao gồm các bài viết được cập nhật liên tục về cuộc sống xung quanh, những kinh nghiệm sống, video giải trí đã cung cấp trên M14 và các nội dung có liên quan (Ví dụ: tập tin âm thanh hoặc âm thanh khác, hình ảnh, video.)

II. ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

1. ĐĂNG KÝ VÀ NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khi đăng ký, bạn sẽ được cấp một tài khoản với tên truy cập là số điện thoại và một mật khẩu. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình để tránh việc người khác sử dụng trái phép và thông báo kịp thời cho M14 về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào.

Bạn có thể chấm dứt việc đăng ký nếu bạn không muốn sử dụng dịch vụ nữa. M14 có thể chấm dứt việc đăng ký của bạn hoặc cấm bạn truy cập vào một số phần của dịch vụ nếu có căn cứ xác định bạn đã vi phạm điều khoản.

2. CẤP PHÉP

Dịch vụ M14 có thể cung cấp cho bạn nội dung đã được cấp phép để phát triển.

3. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bạn đồng ý:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành, điều khoản và các cách thức ứng xử đúng đắn.

- Chỉ sử dụng dịch vụ cho các mục đích cá nhân, phi thương mại của mình.

- Có được mọi sự chấp thuận, cho phép, giấy phép mà pháp luật có thể yêu cầu để bạn có thể gửi đi bất kỳ thông tin/ nội dung nào.

- Không phát tán hoặc gửi tin rác, các tập tin lớn bất hợp lý, chuỗi ký tự, tạo ra mạng lưới hoạt động kinh doanh hình tháp, vi – rút.

- Không sử dụng bất kỳ công nghệ nào khác hoặc khởi xướng các hoạt động khác có thể phương hại tới dịch vụ, lợi ích hoặc tài sản của người sử dụng dịch vụ.

- Đồng ý chịu trách nhiệm về những hậu quả của thông tin/nội dung bạn gửi.

4. NỘI DUNG

Trước khi truy cập bất kỳ nội dung nào, vui lòng kiểm tra liệu Nội dung bạn muốn truy cập có bị đánh dấu là có thể “không tốt”.M14 sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại hoặc vi phạm nào do bạn gây ra hoặc gánh chịu qua việc truy cập nội dung này.

Bạn đồng ý:

- Chỉ sử dụng nội dung cho những mục đích cá nhân, phi thương mại của mình.

- Sử dụng dịch vụ phù hợp với những hạn chế do pháp luật hiện hành, các điều khoản, hướng dẫn, và chính sách bổ sung quy định hoặc với những hạn chế trên các trang sản phẩm áp dụng cho phần riêng biệt đó của nội dung.

- Không tìm cách (hoặc hỗ trợ người khác) sử dụng bất kỳ hệ thống hoặc phương tiện tự động nào, trừ những phương tiện hoặc hệ thống do M14 cung cấp, để lựa chọn hoặc tải xuống nội dung.

- Không cho mật khẩu hoặc cho phép người khác truy cập nội dung. Quy định hạn chế sao chép áp dụng cho các phương tiện ứng dụng cũng áp dụng cho nội dung được truy cập như là một phần của dịch vụ này.

M14 có quyền kiểm soát và từ chối phát hành cũng như từ chối lưu trữ với bất kỳ nội dung không tuân thủ các điều khoản.

Nếu bạn cố tình vi phạm nhiều lần các điều khoản thì M14 sẽ xem xét mức độ để xử lý đối với tài khoản mà bạn đã đăng ký.

Đối với các nội dung bị khiếm khuyết, lỗi hoặc có vấn đề trong quá trình sử dụng, vui lòng thông báo lại cho M14 để xử lý.

5. THÔNG BÁO

M14 có thể gửi các thông báo trong phạm vi dịch vụ. M14 cũng có thể gửi bạn các thông báo về những sản phẩm và dịch vụ tới số điện thoại mà bạn đã cung cấp. Bạn được coi là đã nhận những thông báo này chậm nhất bảy (07) ngày kể từ khi M14 gửi. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ nghĩa là bạn nhận được tất cả các thông báo, không phụ thuộc vào phương thức gửi.

6. PHÍ DỊCH VỤ

M14 có bao gồm các dịch vụ mất phí, bạn có thể phải trả phí tùy theo dịch vụ sử dụng. Giá cả của dịch vụ được hiển thị trên Nội dung và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

M14 có thể cung cấp cho các bạn phương pháp thanh toán để tạo thuận lợi cho việc thanh toán dịch vụ. Bạn phải tuân theo các điều khoản có liên quan và điều kiện hoặc thỏa thuận pháp lý khác, cho dù với M14 hoặc bên thứ ba. M14 có thể thay đổi các phương pháp thanh toán theo quyết định của mình và không cần thông báo trước. Bạn phải chịu trách nhiệm với các khoản tiền giao dịch bạn đã thực hiện.

Lệ phí của bên thứ ba: Bạn có thể phải mất phí truy cập hoặc truyền tải dữ liệu từ các bên thứ ba (chẳng hạn như cung cấp dịch vụ Internet của bạn hoặc nhà cung cấp điện thoại di động) liên quan đến việc sử dụng nội dung của bạn và M14. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các lệ phí đó, M14 không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản phí nào cho nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Giá cước các gói dịch vụ trên  http://m14.vn như sau:

7. GỬI PHẢN HỒI TỚI M14

Bạn có thể thực hiện một trong những cách sau:

- Gọi điện tới số điện thoại Chăm sóc khách hàng 024 36688777

Bằng việc gửi tới M14 bất kỳ ý tưởng, phản hồi và/hoặc đề nghị nào, bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

(1) M14 có thể có những ý tưởng phát triển tương tự.

(2) Ý tưởng, phản hồi và/hoặc đề nghị của bạn không chứa bất kỳ thông tin bí mật hoặc thuộc sở hữu của bạn hoặc của bên thứ ba bất kỳ.

(3) M14 có thể tự do sử dụng, khai thác, phát triển thêm và sửa đổi ý tưởng, phản hồi và/hoặc đề nghị này cho bất kỳ mục đích nào.

8. MỨC ĐỘ CUNG CẤP VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

Mức độ cung cấp của nội dung và dịch vụ có thể thay đổi và tùy thuộc toàn quyền vào quyết định của M14. M14 tuyệt đối không thừa nhận bất kỳ tuyên bố hoặc cam kết nào rằng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ cụ thể nào sẽ được cung cấp. Dịch vụ có thể không thực hiện được ở tất cả các quốc gia và có thể chỉ được cung cấp ở một số ngôn ngữ. Dịch vụ, các hoạt động và một số tính năng cũng có thể phụ thuộc vào mạng, tính tương thích của thiết bị và các định dạng nội dung được hỗ trợ.

M14 có thể tùy ý thay đổi, cải tiến, sửa lỗi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ hoặc một phần của dịch vụ. Dịch vụ có thể không thực hiện được trong thời gian ngừng để bảo trì hoặc vào các thời gian khác.

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “NHƯ VỐN CÓ” và “NHƯ SẴN CÓ”. M14 không bảo đảm rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, không bị lỗi hoặc không nhiễm virus. M14 không đưa ra bất kỳ cam kết dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù công khai hay suy đoán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cam kết về danh tính hay không có vi phạm, tính thương mại, hay sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, liên quan đến mức độ cung cấp, sự chính xác, độ tin cậy, thông tin hoặc nội dung của dịch vụ.

10. ĐẢM BẢO AN TOÀN THANH TOÁN

- Đảm bảo an toàn thanh toán:

M14 sử dụng các dịch vụ, hệ thống thanh toán tích hợp nhiều tính năng thông minh khi khách hàng tham gia website m14.vn. M14 sẽ không tính tiền cho đến khi giao dịch được hoàn tất. M14 xác nhận người dùng được phép truy cập vào và xem các video sau khi đã hoàn thành đăng ký dịch vụ.

Việc thanh toán dựa trên cơ chế trừ tiền của mạng viễn thông nên đảm bảo việc thanh toán luôn chính xác. Đồng thời trước khi thanh toán, M14 có các bước xác thực lệnh Đồng ý/Hủy bỏ đăng ký để đảm bảo thành viên không bị nhầm lẫn trước khi quyết định đăng ký dịch vụ.

- Đảm bảo an toàn khi đăng ký

Những lệnh đăng ký được xác nhận thông qua hệ thống website m14.vnvà cam kết bảo đảm khách hàng được nhận đúng nội dung gói cước đã đặt trên website m14.vn.

11. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường cho M14 trước mọi khiếu nại của bên thứ ba, và mọi trách nhiệm, mức ấn định, tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại gây ra bởi hoặc phát sinh từ việc (i) bạn vi phạm điều khoản, (ii) bạn vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các quyền khác hoặc quyền riêng tư bất kỳ của bên thứ ba, và (iii) bên thứ ba sử dụng sai dịch vụ khi việc sử dụng sai đó là do bạn không thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của bạn để chống lại việc bị sử dụng trái phép.

12. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

12.1 Căn cứ pháp luật

Điều khoản sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, không bao gồm các điều khoản xung đột pháp luật.

12.2 Hiệu Lực

Điều khoản sẽ không loại trừ hoặc giới hạn bất kỳ quyền nào của bạn mà theo pháp luật nơi bạn cư trú không thể bị từ bỏ. Nếu một quy định của điều khoản bị xem là vô hiệu, hiệu lực của những điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng và điều khoản bị xem là vô hiệu sẽ được thay thế bởi một điều khoản có hiệu lực gần nhất với kết quả và mục đích của điều khoản. Trường hợp có mâu thuẫn giữa điều khoản dịch vụ này và chính sách quyền riêng tư, quy định của điều khoản dịch vụ M14 này sẽ được ưu tiên áp dụng. Các quy định trong điều khoản được ghi nhận là vẫn có hiệu lực sau khi điều khoản chấm dứt sẽ vẫn có hiệu lực sau sự chấm dứt này.

12.3 Thay đổi điều khoản

M14 có thể sửa đổi điều khoản vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải báo trước. Nếu điều khoản được thay đổi một cách căn bản và bất lợi, M14 sẽ cung cấp một thông báo riêng về những thay đổi đó.

Bạn có trách nhiệm xem xét các Điều Khoản một cách thường xuyên. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của bạn được xem là sự đồng ý của bạn đối với các thay đổi và sửa đổi.

13. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ và các phần mềm liên quan được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam và quốc tế bạn đồng ý và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào các Điều Khoản, M14 bảo lưu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong Dịch vụ và tất cả sản phẩm, phần mềm và các tài sản khác được cung cấp cho bạn hoặc sử dụng bởi bạn thông qua Dịch vụ.

14. CHUYỂN NHƯỢNG

M14 có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ trong điều khoản này cho bất kỳ công ty mẹ, chi nhánh của M14 hoặc công ty dưới quyền kiểm soát chung với M14. Ngoài ra, M14 có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ trong điều khoản này cho bên thứ ba trong quá trình sáp nhập, mua lại, bán tài sản, theo quy định của pháp luật hoặc trong các trường hợp khác.